lunedì 24 ottobre 2011

Ślub cywilny przed Włoskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego

 
         Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed Włoskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego, powinny zwròcić się o informacje dotyczące dokumentów koniecznych do zawarcia związku małżeńskiego do Włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego (Ufficio di Stato Civile) przy Urzędach Miast i Gmin (Comune) gdzie sa zaintersowani wziać ślub.
         Niezbędna formalnością związaną z zawarciem przez obywatela polskiego ślubu za granicą jest uzyskanie za pośrednictwem Wydziału Konsularnego, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ("nulla osta al matrimonio all'estero"). Dokument ten można uzyskać osobiście w USC w Polsce i przedstawic w Wydziale Konsularnym w Rzymie, lub wydobyć go za pośrednictwem Wydziału Konsularnego.
          Dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela polskiego we Włoszech:
>          polski dokument stwierdzający tożsamość, paszport lub dowòd osobisty
>          odpis skrócony aktu urodzenia
>          dokument  "nulla osta al matrimonio all'estero"
>          pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w języku włoskim, sporządzany we włoskim urzędzie.
          Z wymieninymi dokumentami osoby zainteresowane powinny się zgłosić do wybranego Włoskiego Urzędu Stanu Cywilnego przynajmniej na 3 miesiące wcześniej przed planowanym terminem z podaniem o zapowiedzi cywilne i ustalenie terminu ceremoni ślubnej.
          Opłata za udzielenie ślubu i wynajęcie sali we Włoskiem Urzędzie Stanu Cywilnego od 180Euro do 1.400Euro (jeśli nowożeńcy nie posiadaja zameldoania na terenie Rzymu).
          Żeby zorganizować bezproblemowo ślub we Włoskiem Urzędzie Stanu Cywilnego najlepiej jest sie skontakowac z Konsultantem Ślubnym z Rzymu, ktory dopatrzy wszystkich formalności proceduralnych tutaj na miejscu w Rzymie.

Źródło:

Nessun commento:

Posta un commento