domenica 23 ottobre 2011

Ślub cywilny przed Konsulem Polskim w Rzymie

         Ślub przed Konsulem Polskim, jest najwygodniejszą formą wzięcia ślubu w Rzymie. Odbywa sie według prawa polskiego, ale na terytorium Włoch. W związku z tym unika się kosztów związanych z tłumaczniem i przygotowywaniem dokumentów przed i po ślubie, który w przypadku Włoskiego Urzędu Stanu Cywilnego odbywa sie według prawa włoskiego i ma się do czynienia z aparatem włoskiej biurokracji, dużymi kosztami i długim czasem oczekiwania na date ślubu. 
         Śluby najczęściej odbywaja się w środy w godzinach wczesno-południowych.
         Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie, powinny zgłosić ten fakt przynajmniej na 2 miesiące wcześniej i przedstawić następujące dokumenty:
>         polski dokument stwierdzający tożsamość
>         odpis skrócony aktu urodzenia
>         dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa jeżeli pozostawały poprzednio w związku  małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby
>         pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
         Oświadczenie złożone przed Konsulem o wstąpieniu w związek małżeński przesyłane jest do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla Dzielnicy Śródmieście miasta Warszawy. Na tej podstawie Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt małżeństwa.

Opłata za przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed Konsulem oraz zorganizowanie uroczystości: 500 Euro.

Nessun commento:

Posta un commento